For sale: meer.nu Trusted since 1994 . 100000+ Google hits

Want to take over our website?This website aims at providing information for its users. For that reason, links are presented to content of other websites. These websites may benefit from the extra visitors obtained via these links. This method is legal based on Dutch law, Arnhem LJ nrs. AV5236 en AY0089 and Rotterdam, LJ nr. AA6826.Deze internetsite stelt zich ten doen om informatie te bieden aan haar bezoekers. Hiertoe zijn verwijzingen opgenomen naar de al dan niet gecombineerde content van andere websites. Deze methode is juridisch vrij toegestaan, op grond van de onder meer de jurisprudentie van het gerechtshof in Arnhem, LJ nrs. AV5236 en AY0089, publicatiedatum 4-7-2006 en de uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam, LJ nr. AA6826 , publicatiedatum 23-08-2000.

© Copyrights / Auteursrechten
© Copyrights / Auteursrechten
© Copyrights / Auteursrechten
Home postmaster@internetbrand.nl Rules About Disclaimer © Copyrights